Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Lees onze disclaimer voor mee informatie. Ik ga akkoord

Alles wat je moet weten over de EPB-eisen 2018 voor je nieuwe of te renoveren woning

Tags: , , .

Alles wat je moet weten over de EPB-eisen 2018 voor je nieuwe of te renoveren woning

EPB, EPC, E-peil, S-peil, K-peil, U-waarden … Wie bouwt of renoveert krijgt te maken met de ene technische term na de andere mysterieuze afkorting. Kan het iets duidelijker? Natuurlijk. We bieden je hier stapsgewijs een antwoord op al je (mogelijke) vragen over die dekselse EPB-normen.

E … P … B?

EPB is een afkorting en staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Grosso modo bevat de EPB-regelgeving twee soorten regels.

 • Regels om het energieverbruik van je woning zo veel mogelijk te beperken.
 • Regels voor de ventilatie. Waarom? Omdat men bezorgd is om de luchtkwaliteit van je woning.
  Immers, hoe beter je je woning isoleert, hoe minder verse lucht wordt aangevoerd en hoe minder vervuilde lucht wordt afgevoerd. Het risico op een vervuild en ongezond binnenklimaat is niet onbestaande en daarom stelt men regels op voor een goed functionerend ventilatiesysteem. Je ziet, alles is met elkaar verbonden.

Ben ik echt verplicht de EPB-regelgeving te volgen?

Sorry, maar je hebt geen vrije keuze. Je moet aan de eisen voldoen, anders … neen, geen gevangenisstraf, maar je riskeert wel een boete van het VEA (het Vlaams Energie Agentschap).

Maar, hoe weet het VEA of ik al dan niet voldoe aan die eisen?

Omdat je een EPB-aangifte moet doen in de energieprestatiebank.

Kan ik zelf die EPB-aangifte doen?

Neen, een bouwheer mag dat niet zelf doen. Dat is ook logisch. Je moet daarvoor een erkende EPB-verslaggever aanstellen (bijvoorbeeld een architect). Die verslaggever stelt een rapport op en geeft je advies over het behalen van de EPB-normen.

Waarom bestaan er eigenlijk EPB-normen?

Simpel gezegd: om de klimaatverandering tegen te gaan. Europa wil dat onder meer aanpakken door het energieverbruik te verminderen en zo de CO2-uitstoot aan banden te leggen. Vlaanderen kan, en wil waarschijnlijk, niet anders dan Europa daarin volgen.

Moet men daarvoor nu weer verplichtingen en regels opleggen?

De EPB-normen kan je als een verplichting zien (en dat is het ook). Maar je kunt het ook als een positief duwtje in de rug beschouwen. Door de EPB-normen te volgen verbruik je veel minder energie dan als je dat niet zou doen.

Gevolg? Je energiefactuur gaat (soms drastisch) omlaag. De investering is eenmalig (korte pijn), maar je energiefactuur loopt (zo goed als) eeuwig door. Over twintig jaar kun je nog genieten van de investering die je nu doet.

Daarenboven is minder energieverbruik goed voor het milieu (minder CO2-uitstoot). Ook voor je gezondheid (minder fijn stof). En … je maakt kans op tal van premies en fiscale voordelen, zeker als je keihard je best doet en nog een stuk onder de EPB-eisen gaat.

 • Vermindering van de onroerende voorheffing
 • Gratis verzekering gewaarborgd wonen (als je door ziekte of werkloosheid de hypothecaire lening niet meer kunt afbetalen).
 • Premies van de netbeheerder: hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie.

Zijn de EPB-normen voor alle werken gelijk? Is er geen verschil tussen bijvoorbeeld een nieuwbouw en een renovatie?

Ja, dat verschil is er, wat ook niet meer dan logisch is. Men maakt een onderscheid tussen een nieuwbouw, een renovatie en een ingrijpende energetische renovatie.

Een renovatie en een ingrijpende energetische renovatie? Wat is het verschil daartussen?

Renovatie = verbouwen. Energetische renovatie = energieverbruik beperken. Een renovatie betreft een verbouwing, uitbreiding of herbouw van muren, daken en andere constructies (met een volume kleiner dan 800 m³ - als het meer is zit je in de categorie van de nieuwbouw).

Een energetische renovatie daarentegen is vooral gericht op het beperken van het energieverbruik. Er is sprake van een ingrijpende energetische renovatie als je de verwarmings- en/of koelingssystemen vervangt en 75% van de scheidingsconstructies (muren, daken, plafonds, vensters, glas, deuren en ramen) isoleert.

Zijn de EPB-normen in steen gebeiteld en voor eeuwig geldig?

Neen, de regels evolueren, en zullen ook de volgende jaren evolueren. Lees: alsmaar strenger worden.

Tussen begin 2016 en eind 2017 moesten nieuwe woningen een E-peil van maximum E50 hebben. Vanaf 1/1/2018 is dat E40 geworden.

En in de toekomst? In 2020 wordt het maximum toegestane E-peil E35. En in 2021 wordt dat zelfs E30. Dat staat gelijk met het E-peil van een BEN-woning of bijna energieneutrale woning.

Wat het daarna zal worden, weten we nog niet. Maar een versoepeling van de regels zit er waarschijnlijk niet in.

De regels veranderen dus continu. Hoe weet ik aan welke regels ik me moet houden?

Dat hangt af van de datum waarop je de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of de melding indient. Heb je die ingediend in 2017? Dan gelden voor jou andere regels anders dan als je die indient in 2018.

Oké, kom nu maar op met die regels

In het overzicht dat volgt, houden we ons aan de regels die van kracht zijn gegaan op 1/1/2018. We beperken ons hier tot de EPB-eisen voor residentiële woningen in Vlaanderen.

De normen voor kantoren en industriële gebouwen, en voor alle soorten woningen in Wallonië en Brussel, wijken hier in grote of kleine mate van af.

We nemen de regels voor een nieuwbouw als basis en leggen alle technische termen uit. Deze uitleg geldt natuurlijk ook voor renovaties of ingrijpende energetische renovaties.

EPB-regels nieuwbouw

1. E-peil: maximum E40

Het E-peil geeft met een simpel getal weer hoe energiezuinig je woning is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger je woning. Het spreekt voor zich dat je het E-peil zo laag mogelijk probeert te houden.

Let op: het E-peil is niet hetzelfde als de score op het energieprestatiecertificaat (EPC).

2. Het aandeel hernieuwbare energie moet minimum 15 kWh/m² bedragen

Een deel van je energiebehoefte moet je halen uit hernieuwbare energie. Dat kan door zonnepalen te leggen, een zonneboiler of warmtepomp te installeren, energie en verwarming te halen uit biomassa, aangesloten te zijn op een verwarmingsnet …

En wat als ik dat niet doe? Dan moet je harder aan je E-peil werken. Het maximum E-peil van je woning verlaagt dan van E40 naar E36.

3. S-peil: maximaal S31

Het S-peil staat voor Schil-peil. Het geeft een score voor de kwaliteit of energie-efficiëntie van de gebouwschil.

De schil van een gebouw? Ja, denk maar aan de schil van een appel of banaan. Het is het geheel van wanden, vloeren, ramen, daken … die de (verwarmde) binnenkant afscheiden van de niet-verwarmde buitenkant. Hoe minder warmte verloren gaat via de gebouwschil, hoe lager de score.

De score van je S-peil hangt af van tal va factoren: de isolatie van muren, daken, vloeren, de luchtdichtheid van het gebouw, de hoeveelheid glas, de totale oppervlakte van de gebouwschil en de vormefficiëntie van het gebouw (compact bouwen is beter dan niet-compact bouwen).

Het S-peil vervangt twee vroegere EPB-eisen: het K-peil en de netto-energiebehoefte. Die mag je voorgoed uit je geheugen wissen. 

4. Maximale U-waarden van de scheidingsconstructies (daken, muren …)

De U-waarde duidt aan hoe goed een muur, glas, deur, dak, enzovoort isoleert. De U-waarde drukt men uit in W/m²K en geeft aan hoeveelheid warmte per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil (tussen binnen- en buitenkant) door bijvoorbeeld een muur passeert.

Hoe lager de U-waarde, hoe beter de muur of beglazing isoleert.

 • Daken en plafonds: 0,24 W/m²K
 • Buitenmuren: 0,24 W/m²K
 • Vloeren: 0,24 W/m²K
 • Vensters: 1,50 W/m²K
 • Beglazing: 1,10 W/m²K
 • Deuren en poorten: 2,00 W/m²K

5. Ventilatie-eisen: er moet een volledig ventilatiesysteem geplaatst worden, systeem A, B, C of D

Je ramen af en toe open zetten is niet voldoende. Eigenlijk moet je de hele dag en nacht ventileren. Hoe je dat doet, laat men vrij.

Je kan kiezen voor een natuurlijke ventilatie met roosters (systeem A), voor een mechanische ventilatie (systeem D) of een combinatie van beide (systeem B of C). Belangrijker dan het type systeem is dat het systeem goed werkt. Een ventilatieverslaggever moet dat nagaan.

6. Oververhitting: de indicator moet onder de drempel van 6500 Kh blijven

Serieus? Kun je oververhit geraken in België? Misschien buiten niet zo gemakkelijk, maar binnen wel. Woningen met heel wat beglazing kunnen fel opwarmen. Maar ook houtconstructies lopen een groter risico op oververhitting dan woningen met weinig beglazing en/of gebouwd met steen of beton.

EPB-regels renovatie

Voor een renovatie zijn de regels iets milder. Waar we een streepje plaatsen ( - ) is er geen regel van toepassing.

1. E-peil: -
2. Hernieuwbare energie: -
3. S-peil:  -
4. Nieuwe of vernieuwde constructies (muren, daken …) moeten voldoen aan de maximale U-waarden (zien nieuwbouw).
5. Ventilatie: nieuwe of vernieuwde ruimten moeten voorzien zijn van toevoer- en afvoervoorzieningen voor verse lucht.
6. Oververhitting: -

EPB-regels ingrijpende energetische renovatie

1. E-peil: maximum E90
2. Hernieuwbare energie: een aandeel minimum van 15 kWh/m² aan hernieuwbare energie (zie nieuwbouw voor uitleg).
3. S-peil: -
4. Nieuwe constructies (muren, daken …) moeten voldoen aan deze maximale U-waarden (zien nieuwbouw). Na-geïsoleerde spouwmuren mogen een U-waarde hebben van maximaal 0,55 W/m²K.
5. Ventilatie: er moet een volledig ventilatiesysteem geplaatst worden, systeem A, B, C of D.
6. Oververhitting: -

Naar het overzicht van alle tips.