Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Lees onze disclaimer voor mee informatie. Ik ga akkoord

Nieuwbouw in Vlaanderen: welke premies kan je aanvragen?

Tags: , .

Nieuwbouw in Vlaanderen: welke premies kan je aanvragen?

Wie een nieuwe woning bouwt en investeert in energiebesparing kan rekenen op heel wat steunmaatregelen van de overheid. Hier bieden we je een overzicht van de belangrijkste premies en steunmaatregelen voor nieuwbouw in het Vlaams gewest.

E-peil: vermindering van de onroerende voorheffing (Vlaamse overheid)

Wat?

De vermindering van de onroerende voorheffing is geen premie in de strikte zin van het woord. Het is wel een financiële beloning voor wie een nieuw energiezuinig gebouw (woning of appartement) bouwt en voldoet aan strenge E-peilnormen. Het E-peil is een algemene score voor de energieprestaties van een gebouw en hangt af van verschillende factoren:

 • compactheid van het gebouw
 • thermische isolatie
 • luchtdichtheid
 • ventilatie
 • verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening
 • oriëntatie en bezonning
 • koelinstallatie
 • verlichtingsinstallatie (enkel bij kantoren en scholen)

Voor wie?

Om te genieten van de verminderde onroerende voorheffing, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het gebouw moet een nieuwbouw zijn, een ‘casco’ verbouwing of een aanbouw op een apart kadastraal perceel.
 • Het E-peil moet van toepassing zijn op het volledige gebouw of de volledige woning.
 • Het E-peil moet lager zijn dan een bepaald maximum – de maxima hangen af van de datum waarop je de stedenbouwkundige aanvraag indient.

De eigenaar hoeft niet noodzakelijk in de betrokken woning gedomicilieerd te zijn. Ook vennootschappen en tweede verblijven komen in aanmerking voor deze vermindering van de onroerende voorheffing.

Hoeveel?

Voor aanvragen van de stedenbouwkundige vergunningen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2018 gelden de volgende kortingen:

 • E-peil = maximum E30: korting van 50% over een periode van 5 jaar
 • E-peil = maximum E20: korting van 100% over een periode van 5 jaar

Hoe aanvragen?

De vermindering wordt automatisch op je aanslagbiljet toegepast. Je hoeft zelf geen stappen te ondernemen. Indien dat niet gebeurt kan je online een bezwaar indienen.

Premies voor een warmtepomp

Wat?

De warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie op gas. De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht met behulp van een compressor.

Ga na of je gemeente of provincie premies geeft voor warmtepompen. Ook je netbeheerder reikt premies uit voor de plaatsing van een warmtepomp.

Voor wie?

De volgende voorwaarden zijn van toepassing om een premie voor een warmtepomp te ontvangen van je netbeheerder:

 • De woning moet in het Vlaams gewest liggen.
 • De woning moet uiterlijk op 31 december 2013 op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
 • De warmtepomp moet geplaatst en gefactureerd worden door een erkende aannemer.
 • Het aanvraagformulier moet uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum toekomen bij de netbeheerder.
 • De warmtepomp moet een energielabel hebben van minstens A+ (en A++ voor een geothermische warmtepomp).
 • De warmtepomp moet dienen voor de verwarming van een ruimte én van het sanitair water.

Hoeveel?

De netbeheerders hebben de volgende maximale premiebedragen vastgelegd:

 • Geothermische warmtepomp: 4.000 €
 • Lucht-waterwarmtepomp: 1.500 €
 • Hybride lucht-waterwarmtepomp: 800 €
 • Lucht-luchtwarmtepomp: 400 €

Alle premies bedragen maximaal 40% van de factuur. Voor sociaal beschermde afnemers is dat 50%.

Hoe aanvragen?

Vraag je premie aan via je netbeheerder. Weet je niet wie je netbeheerder is? Surf dan naar de website van de energieregulator VREG en geef je postcode in.

Ziehier de links naar de aanvraagformulieren per netbeheerder:

Premies voor een zonneboiler

Wat?

Een zonneboiler warmt water op met zonnewarmte. Vraag aan je provincie of gemeente of ze premies uitreiken voor een zonneboiler.

Ook je netbeheerder reikt premies uit voor een zonneboiler.

Voor wie?

De volgende voorwaarden zijn van toepassing om een premie voor een zonneboiler te ontvangen van je netbeheerder:

 • De woning moet in het Vlaams gewest liggen.
 • De woning moet uiterlijk op 31 december 2013 op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
 • De zonneboiler moet geplaatst en gefactureerd worden door een erkende aannemer.
 • Het aanvraagformulier moet uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum toekomen bij de netbeheerder.
 • De zonneboiler moet minstens dienen voor het verwarmen van sanitair water.

Hoeveel?

Voor een zonneboiler ontvang je maximaal 40% van het factuurbedrag met een maximum van 2.750 € per geplaatste installatie.

Hoe aanvragen?

De premie voor de zonneboiler vraag je op dezelfde manier aan als de premie voor de warmtepomp (online of offline):

Ziehier de links naar de aanvraagformulieren per netbeheerder:

Om te weten wie je netbeheerder is, surf je naar de website van de energieregulator VREG en geef je je postcode in.

Verzekering gewaarborgd wonen

Wat?

Net zoals de korting op de onroerende voorheffing is de verzekering gewaarborgd wonen geen premie in de strikte zin van het woord. Het is wel een financiële garantie voor wie bouwt en daar een hypothecaire lening voor afsluit.

Voor wie?

Wie een hypothecaire lening afsluit en onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan aanspraak maken op een gratis verzekering. De voorwaarden voor het verkrijgen van zo’n gratis verzekering zijn:

 • Het geleende bedrag bedraagt minimaal 50.000 €.
 • Je moet de verzekering aanvragen binnen het jaar na de eerste kapitaalsopname.
 • Je bent al minstens 12 opeenvolgende maanden aan het werk en wordt werkloos of volledig arbeidsongeschikt.
 • De woning ligt in het Vlaamse gewest. Voorts moet het je enige woning zijn en je hoofdverblijfplaats.

Hoe aanvragen?

Vraag je Verzekering Gewaarborgd Wonen aan bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. Via deze link vind je het aanvraagformulier.

Wil je weten welke premies het Brussels Gewest uitreikt? Raadpleeg dan de website van Leefmilieu Brussel.

Bronnen

 • Vlaanderen.be
 • Website FOD Financiën
 • Energiesparen.be
 • Eandis.be
 • Infrax.be
Naar het overzicht van alle tips.