Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Lees onze disclaimer voor mee informatie. Ik ga akkoord

Renoveren in Vlaanderen: welke premies kan je aanvragen?

Tags: , .

Renoveren in Vlaanderen: welke premies kan je aanvragen?

De Vlaamse verbouwer kan op heel wat premies rekenen om zijn of haar woning energiezuiniger te maken. Maar op welke premies kan je nu precies beroep doen? Bij welke instantie moet je welke premie aanvragen?

KLIMA+ zet de belangrijkste renovatiepremies op het vlak van energie op een rij. De premies hebben betrekking op zowel de renovatiewerken zelf als op de aankoop van specifieke producten. Het gaat hier over de premies voor woningen in het Vlaams gewest. Wil je weten welke premies het Brussels Gewest uitreikt? Raadpleeg dan de website van Leefmilieu Brussel.

Vlaamse renovatiepremie

Wat?

Een premie voor wie een bestaande woning verbouwt. De Vlaamse overheid heeft vier categorieën van werken gedefinieerd die in aanmerking komen voor deze renovatiepremie:

 • De structurele elementen van de woning: fundering, bepleistering, afbraak, voegwerk, trappen, behandelingen tegen vocht of zwammen, enz.
 • Het dak: dakstructuren afbreken, vervangen en behandelen, aanbrengen van dakgoten, dakopeningen, enz.
 • Het buitenschrijnwerk: vervanging van ramen en deuren, de bijhorende ventilatie, enz.
 • De technische installaties: plaatsing van een verwarmingsketel, vernieuwing van de elektrische installatie, vernieuwing van de sanitaire installaties, enz.

Op de website van de Vlaamse overheid vind je de volledige lijst van renovatiewerken die al dan niet in aanmerking komen.

Voor wie?

 • Meerderjarige eigenaars die ook bewoner zijn van de bewuste woning. Naakte eigendom is dus niet voldoende.
 • Verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar op de dag van de aanvraag.

De woning moet in het Vlaamse gewest liggen en de aanvragers zijn ook gebonden aan een loonplafond.

Hoeveel?

Afhankelijk van de categorie werken krijg je 20% of 30% van het factuurbedrag terug.

Opgelet: je kan de terugbetaling van de facturen aanvragen voor maximaal twee categorieën van werken. Voor beide aanvragen bedraagt het premiebedrag maximaal 10.000 €. Tussen beide aanvragen moet minstens één jaar en maximaal twee jaar liggen.

Hoe aanvragen?

Download het aanvraagformulier (per provincie) en stuur het ingevuld terug naar het agentschap Wonen-Vlaanderen van de provincie waar je woning gelegen is. Voeg de facturen toe en best ook foto’s van vóór en van na de werken.

Het is niet verplicht om de renovatiewerken door een aannemer te laten uitvoeren maar je moet wel van alle werken een factuur kunnen voorleggen.

Vlaamse verbeteringspremie

Wat?

De Vlaamse verbeteringspremie is gericht op de aanpassing of de uitbreiding van de woning om te voldoen aan de kwaliteitsnormen. De Vlaamse overheid onderscheidt de volgende categorieën van verbeteringswerken:

 • Dakwerken: herstellingen van één of meer onderdelen van het dak (draagstructuur, bedekking, goten, enz.).
 • Buitenschrijnwerk: ramen, deuren en rolluiken vervangen (voorwaarde: minstens dubbele beglazing).
 • Gevelwerken: nieuw buitenspouwblad, gevelbekleding en -bepleistering, gevelisolatie, enz.
 • Behandeling van muurvocht: plaatsing van waterkerende laag, injectie of diffusie van waterdichtende middelen.
 • Sanitaire installatie: vernieuwing of installatie van de badkamer, het toilet en alle bijhorende leidingen en toebehoren.
 • Elektrische installatie: werken om de conformiteit te garanderen.
 • Risico op CO-vergiftiging voorkomen: plaatsing van een warmwatertoestel met gesloten verbrandingsruimte, installatie of herstelling van een rookkanaal, de vervanging door een hoogrendementsverwarmingsketel, enz.
 • Werken tegen overbewoning: uitbreiding van woon-, kook- of slaapvertrekken.

Voor wie?

Het belastbaar jaarinkomen van de bewoner en inwonende partner mag samen niet meer dan 30.640 € bedragen (+1.600 € extra per persoon ten laste). De woning dient als hoofdverblijfplaats, ligt in het Vlaamse gewest en is minstens 25 jaar oud.

Hoeveel?

Tussen 250 € en 1.250 € afhankelijk van het soort uitgevoerde werken.

Hoe aanvragen?

Je dient de aanvraag in nadat de verbeteringswerken zijn uitgevoerd. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier van het agentschap Wonen-Vlaanderen in de provincie waar de woning gelegen is. Aan je aanvraag voeg je de facturen toe die maximaal drie jaar oud mogen zijn.

Vlaamse aanpassingspremie

Wat?

Een premie voor oudere bewoners om hun woning toegankelijk en bewoonbaar te houden. De aanpassingspremie kan uitgereikt worden voor twee onderdelen:

 • Technische installaties en hulpmiddelen: aangepast toilet, traplift, elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen, geautomatiseerde toegangsdeuren, enz.
 • Verbouwingswerken: wegwerken van drempels, verbreden van deuren en gangen, verhogen of verlagen van vloeren, vervangen van trappen, enz.

Voor wie?

Voor 65-plussers die hun woning moeten laten aanpassen om ook op hogere leeftijd zelfstandig te blijven wonen. De bewoner of de verhuurder kan de premie aanvragen. Het belastbaar inkomen van de bewoner en inwonende partner mag samen niet meer dan 30.640 Euro bedragen.

Hoeveel?

Maximaal 1.250 €.

Hoe aanvragen? Je dient de aanvraag in nadat de aanpassingswerken zijn uitgevoerd. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier van het agentschap Wonen-Vlaanderen in de provincie waar de woning gelegen is. Aan je aanvraag voeg je de facturen toe die maximaal drie jaar oud mogen zijn.

Totaalrenovatiebonus (BENO)

Wat?

De BENO-pass of de totaalrenovatiebonus werd in 2017 in het leven geroepen. De Vlaamse overheid beloont de Vlaming die over in een periode van vijf jaar minstens drie energiebesparende maatregelen neemt. Het uitgangspunt is dat in 2050 iedere woning en ieder appartement even energiezuinig moet zijn als de nieuwbouwwoning van vandaag.

Voor de volgende categorieën kan je een totaalrenovatiepremie aanvragen. Het gaat om maatregelen die vallen onder het zogeheten BENOveren, het renovatietraject in vijf stappen:

 • Stap 1: Dak (isolatie).
 • Stap 2: Muur (isolatie).
 • Stap 3: Glas, ramen, buitendeuren en poorten (bvb. hoogrendementsglas).
 • Stap 4: Vloer (isolatie).
 • Stap 5: Technieken (bvb. warmtepomp, zonneboiler of ventilatiesysteem).

Voor wie?

Iedere Vlaming die de werken laat uitvoeren door een aannemer en die zijn BENO-pass (voucher) heeft geactiveerd.

Hoeveel?

Vanaf drie investeringen krijg je per woning minstens 1.250 € en per appartement minstens 625 €. Het premiebedrag stijgt progressief naargelang het aantal investeringen en kan oplopen tot 4.750 € voor een woning en tot 2.375 € voor een appartement. Voor sociaal beschermde afnemers gelden nog hogere premiebedragen. Op de website van de Vlaamse overheid vind je een compleet overzicht van de premiebedragen per aantal investeringen.

Hoe aanvragen?

Via de website van Eandis kan je een energiepremie aanvragen. Jouw BENO-pass wordt automatisch geactiveerd bij je eerste premie-aanvraag.

Burenpremie

Wat?

De burenpremie richt zich op collectieve renovatieprojecten die bestaan uit minstens 10 geografisch afgebakende woningen of appartementen. Het renovatieproject gaat over één van de volgende energiebesparende maatregelen:

 • Dak- of zoldervloerisolatie.
 • Buitenmuurisolatie.
 • Kelderisolatie en/of isolatie op volle grond.
 • Hoogrendementsglas.
 • Zonneboiler.
 • Warmtepomp.
 • Ventilatiesysteem.

Voor wie?

Iedere Vlaamse woningeigenaar die zijn woning energiezuiniger wil maken samen met minstens negen andere eigenaars. De 10 woningen moeten geografisch afgebakend zijn (eenzelfde straat, wijk, gemeente of appartementsgebouw).

Hoeveel?

Maximaal 400 € per woning.

Hoe aanvragen?

Ieder gezamenlijk renovatieproject krijgt een projectbegeleider toegewezen. Via de website van Eandis vind je een lijst met ‘Benovatiecoaches’ per gemeente. Deze projectbegeleider beheert het renovatieproject van A tot Z en geeft ook advies omtrent de financiering en premies.

De premie-aanvraag zelf gebeurt via de website van Eandis of van Infrax.

Premies van de provincies, steden en gemeenten

In het Vlaams gewest is het meestal de Vlaamse overheid die energiebesparende maatregelen beloont met premies. Maar ook de provincies, de steden en de gemeenten reiken premies uit.

Via deze subsidiemodule vind je eenvoudig de bestaande premies per categorie werken en per niveau (federaal, Vlaams, netbeheerder, provinciaal, gemeentelijk).

Een voorbeeld: wie zijn woning renoveert in Oudenaarde kan bij de stad een goedkope tot zelfs renteloze lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen binnen de volgende categorieën:

 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Muurisolatie
 • Verwarming
 • Warmtepomp
 • E-peil of lage-energiewoning
 • Zonneboiler.
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen.
 • Energieaudit.

Daarnaast geeft de stad Oudenaarde ook premies voor:

 • plaatsing van een zonneboiler
 • 3 uur gratis energievriendelijk bouwadvies door een architect van de MilieuAdviesWinkel
 • plaatsing van een pelletketel
 • plaatsing van een micro-warmtekrachtkoppeling.

Premies van de netbeheerder

Wat?

Naast de premies van de Vlaamse overheid en van de steden en gemeenten reiken de netbeheerders Eandis en Infrax op hun beurt ook premies uit om energiebesparende investeringen aan te moedigen. De volgende categorieën van werken, uitgevoerd door een aannemer, komen in aanmerking voor een premie van de netbeheerder:

 • Isolatie: vloerisolatie, zoldervloerisolatie, na-isolatie van de bestaande buitenmuur en na-isolatie van de bestaande spouwmuur
 • Nieuwe beglazing: hoogrendementsglas
 • Hernieuwbare energie: geothermische warmtepomp, lucht-waterwarmtepomp, hybride lucht-waterwarmtepomp, lucht-luchtwarmtepomp en zonneboiler.

Voor wie?

Iedereen die energiebesparende investeringen laat uitvoeren door een aannemer. Deze premies gelden voor woningen en appartementsgebouwen in Vlaanderen die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Hoeveel? Voor isolatie en beglazing kan je een premie krijgen die varieert tussen 3 € / m² en 15 € / m² afhankelijk van het type investering. De premies voor de warmtepompen starten vanaf 300 € (lucht-luchtwarmtepomp) en kunnen oplopen tot 4.000 € (geothermische warmtepomp). Voor sociaal beschermde afnemers gelden nog hogere premiebedragen.

Hoe aanvragen?

Vraag de premie aan via de website van jouw netbeheerder:

Houd steeds alle facturen van de investeringskosten bij de hand, het adres van de installatie en het EAN-nummer van het installatieadres (dat vind je terug op je elektriciteitsfactuur).

Verlaagd BTW-tarief van 6%

Wat?

Onderstaande categorieën van renovatiewerken voldoen aan het verlaagde BTW-tarief van 6% i.p.v. 21%:

 • Werken aan de binnenkant van de woning: sanitair, elektriciteit, centrale verwarming, isolatie, wand- en vloerbekleding, nieuwe schouw of haard, keuken, opbergkasten, enz.
 • Werken aan de buitenkant van de woning: voorgevel, veranda, rolluiken, garage, terras, enz.
 • Onderhoud van de woning: schoorstenen vegen, onderhoudswerken aan liften, reinigingswerken, enz.
 • Algemeen: betaalde werkuren, onderhoud en herstellingen.

Via de website van FOD Financiën vind je de volledige lijst met renovatiewerken die in aanmerking komen voor het verlaagde BTW-tarief van 6%.

Voor wie?

Voor eigenaar van woningen die voldoen aan aan de volgende voorwaarden:

 • De woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning.
 • De woning werd minstens 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen.
 • De werken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (huurder of eigenaar) gefactureerd.
 • De werken hebben betrekking op de woning zelf (dus niet op een bijgebouw of een aanbouw).

Hoe aanvragen?

Het verlaagd BTW-tarief van 6% is een beslissing op federaal niveau en wordt rechtstreeks toegepast door de aannemer.

Bronnen

 • Premiegids van uwgratisgids.be
 • Vlaanderen.be
 • Website FOD Financiën
 • Energiesparen.be
 • Premiezoeker.be
 • Eandis.be
 • Infrax.be
Naar het overzicht van alle tips.